Sub 13 – JIT

Sub 13 – JIT

 1. Arthur Oliveira Torres
 2. Enzo Mendes Pereira
 3. Giovanni Caliman Martins Gibin
 4. Guilherme Selan
 5. Heloisa Benko
 6. João Pedro Sierra
 7. Kaique Yasuaki Fujita
 8. Kauan Veloso Tavares
 9. Lucca Sierra
 10. Luigi Passeti
 11. Murilo de S. Dominiqueli Pereira
 12. Pietro Stringasci Oliveira Borges
 13. Rafael Neves A. Amorim
 14. Ruan Vitor S. Bucollo

Técnico. Emerson